คุณสมบัติ

เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่น

จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนสัตว์ป่วย

จำนวนลูกค้า

จำนวนพนักงาน

จำนวนผู้ใช้งานในระบบ

จำนวนโรงพยาบาลสาขา

ข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

แสดงคิวบริการอาบน้ำตัดขน

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

การบันทึกรหัสโรคสำหรับสัตว์ป่วย

การพักรักษาและระบบ admit

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

เลือกการรับชำระเงินตามวันที่พักรักษา

การรับและคืนเงินมัดจำของสัตว์ป่วย

การจัดการยอดค้างชำระสำหรับสัตว์ป่วย

บันทีกการขายปลีก POS

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบฟอร์มสำหรับ ใบนัด ฉลากยา ใบรับมัดจำ และ ใบเสร็จได้เอง

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

แสดงรายการสถิติและสสป.

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

ระบบบริการโรงแรมและฝากเลี้ยง

จำนวน Credit สำหรับ ระบบ SMS ครั้งแรก

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms เพิ่มเติม

พื้นที่ใช้งานในการเก็บภาพเริ่มต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อพื้นที่เพิ่ม

ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 User

การชำระเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้า สัตว์เลี้ยง และการนัดหมาย

Basic pack 

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

1 User เท่านั้น

1 สาขา

สัตว์ป่วย ลูกค้า และการนัดหมาย
500

Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

500 MB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

เดือนละ 499 บาท 

ชำระเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดการบริหารงานคลินิกโรงพยาบาล

standard pack

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ซื้อเพิ่มเติมได้

1 สาขา

ข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาล


500

Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

1 GB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

เดือนละ 799 บาท

ปกติเดือนละ 1200 บาท

ชำระเป็นรายปี 

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

บริหารจัดการโรงพยาบาลครบวงจร

Professional pack

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ซื้อเพิ่มเติมได้

3 สาขา

ข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาล

1000

Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

5 GB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

เดือนละ 1099 บาท

ปกติเดือนละ 1800 บาท

ชำระเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

© 2020. All rights reserved.
Proudly made in Bangkok

ช่วยเหลือ

ติดตาม

เข้าใช้งานระบบ