คุณสมบัติ

เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่น

จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนสัตว์ป่วย

จำนวนลูกค้า

จำนวนพนักงาน

ข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

การบันทึกรหัสโรคสำหรับสัตว์ป่วย

การพักรักษาและระบบ admit

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

เลือกการรับชำระเงินตามวันที่พักรักษา

การรับและคืนเงินมัดจำของสัตว์ป่วย

การจัดการยอดค้างชำระสำหรับสัตว์ป่วย

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบฟอร์มสำหรับ ใบนัด ฉลากยา ใบรับมัดจำ และ ใบเสร็จได้เอง

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

แสดงรายการสถิติและสสป.

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

ระบบการรับเงินสด (POS)

คิวอาบน้ำตัดขน

ระบบการพักรักษา

ระบบจัดการการรับบริจาดและการให้เลือด

ระบบห้องแล็บ และ ห้องเอ็กเรย์

ต่อเชื่อมกับระบบ Idexx 

ต่อเชื่อมกับระบบ Fuse 

บันทึกภาพจากไฟล์ Dicom 

ระบบบริการโรงแรมและฝากเลี้ยง

ระบบสมาชิก

ระบบสะสมแต้ม

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms เพิ่มเติม

พื้นที่ใช้งานในการเก็บไฟล์ภาพ

ราคาพื้นที่เพิ่ม 1 GB ต่อเดือน

ราคาพื้นที่เพิ่ม 1 GB ต่อปี

ค่าบริการแบบรายเดือน

ค่าบริการรายปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


การบริหารเริ่มต้น

Dolphin

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด
Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

1 GB

99 บาท

999 บาท

599 บาท

5,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขยายการทำงาน

zebra

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด


Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

3 GB

 99 บาท

999 บาท

 899 บาท

8,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารครบวงจร

lion

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

5 GB

99 บาท

999 บาท

1,199 บาท

11,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม