คุณสมบัติ

เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่น

จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนสัตว์ป่วย

จำนวนลูกค้า

จำนวนพนักงาน

จำนวนผู้ใช้งานในระบบ

จำนวนโรงพยาบาลสาขา

ข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

การบันทึกรหัสโรคสำหรับสัตว์ป่วย

การพักรักษาและระบบ admit

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

เลือกการรับชำระเงินตามวันที่พักรักษา

การรับและคืนเงินมัดจำของสัตว์ป่วย

การจัดการยอดค้างชำระสำหรับสัตว์ป่วย

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบฟอร์มสำหรับ ใบนัด ฉลากยา ใบรับมัดจำ และ ใบเสร็จได้เอง

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

แสดงรายการสถิติและสสป.

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

ระบบการรับเงินสด (POS)

คิวอาบน้ำตัดขน

ระบบการพักรักษา

ระบบจัดการการรับบริจาดและการให้เลือด

ระบบห้องแล็บ และ ห้องเอ็กเรย์

ต่อเชื่อมกับระบบ Idexx 

ต่อเชื่อมกับระบบ Fuse 

บันทึกภาพจากไฟล์ Dicom 

ระบบบริการโรงแรมและฝากเลี้ยง

ระบบสะสมแต้มและส่วนลด

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms เพิ่มเติม

พื้นที่ใช้งานในการเก็บภาพเริ่มต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อพื้นที่เพิ่ม

ค่าใช้จ่าย ต่อ เดือน

เพิ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้ละ ต่อ เดือน

การชำระเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


การบริหารเริ่มต้น

Dolphin

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

3 ผู้ใช้งาน (Users)

1 สาขา

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมดCredit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

1 GB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

1,500 บาท

150 บาท

ชำระเป็นรายปี 

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขยายการทำงาน

zebra

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

4 ผู้ใช้งาน (Users)

1 สาขา

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด


Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

3 GB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

2,200 บาท

220 บาท

ชำระเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารครบวงจร

lion

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

5 ผู้ใช้งาน (Users)

1 สาขา

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 1 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 2000 Credits

5 GB

1 GB ละ 1000 บาทต่อปี

2,900 บาท

290 บาท

ชำระเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

© 2020. All rights reserved.
Proudly made in Bangkok

ช่วยเหลือ

ติดตาม

เข้าใช้งานระบบ