การใช้งานระบบ

การส่งความ SMS ไม่ได้ อาจจะเกิดได้ 3 สาเหตุ ค่ะ

  1. ผู้รับแจ้งเบอร์ปิด หรือ มีการกำหนดให้เบอร์โทรศัพท์ไม่รับข้อความ sms ซึ่งอาจต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในส่วนนี้ค่ะ
  2. ชื่อในการส่ง sms ของโรงพยาบาล (Sender Name) ยังไม่ได้แจ้งหรือยังไม่ผ่านในการอนุญาตให้สามารถส่งข้อความ sms ได้ โดยสามารถติดต่อทางเรา ให้ช่วยดำเนินการได้ค่ะ ติดต่อ support@vettale.com ได้ค่ะ
  3. จำนวน Credit ในการส่ง sms หมด ซึ่งสามารถสั่งซื้อผ่านเราได้ค่ะ ติดต่อ support@vettale.com ได้ค่ะ

ทั่วไป

ระบบ Vettale เป็นระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์บนระบบ Cloud ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง และสามารถใช้งานบนระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Tablet หรือ ipad และ โทรศัพท์ได้เลย

พนักงาน : เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าในระบบโปรแกรม Vettale ได้ไม่จำกัดโดย พนักงานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย หรือ พนักงานอาบน้ำตัดขน เพื่อการกรอกข้อมูลในการรักษา พร้อมทั้งสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายสำหรับการบันทึกการนัดหมายสำหรับพนักงานคนดังกล่าวได้

ผู้ใช้งาน: คือผู้ที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบการทำงานของโปรแกรม Vettale ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย พนักงานอาบน้ำตัดขน หรือ แพทย์ ได้ และสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายได้ พร้อมการกำหนดสิทธิการใช้งานในส่วนของต่างๆ ของระบบได้

ระบบการทำงานของ Vettale พร้อมระบบฐานข้อมูล และเอกสารที่เก็บ ได้จัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการชั้นนำในประเทศไทย

ราคาและค่าใช้จ่าย

ในการคิดค่าบริการของระบบ Vettale จะเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Basic: เป็นการคิดค่าบริการรายปี โดยเรียกเก็บนัดจากวันที่ตกลงใช้งานระบบ

Pro: เป็นการคิดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้งาน โดยในการตกลงใช้งาน ต้องมีการชำระในส่วนของระบบ 6 เดือนก่อน

Prime: เป็นการคิดตามรายเดือนตามที่ทางบริษัทได้นำเสนอราคาตามความต้องการ โดยต้องมีการชำระในส่วนของระบบขั้นต่ำ 6 เดือนก่อนเช่นกัน

 

ในส่วนของการเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีการชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการดังกล่าวได้แม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งาก่อน ยกเว้นกรณีที่ต้องการปรับระบบใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ support@vettale.com

อุปกรณ์ต่อพ่วง

ในส่วนของเครื่องอ่านบัตรประชาชน มีความจำเป็นต้องซื้อจากบริษัท ส่วนอุปกรณ์อื่นสามารถซื้อได้เองโดยสามารถให้ทางบริษัทร่วมทดสอบได้

© 2020. All rights reserved.
Proudly made in Bangkok

ช่วยเหลือ

ติดตาม

เข้าใช้งานระบบ