ต่อเชื่อมระบบ LIne OA

แจ้งนัดหมาย

ส่งนัดหมายเพื่อลูกค้าสำหรับการนัดหมายที่จะมาถึงได้

ดูประวัติวัคซีน

แสดงประวัติการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าได้

แสดงบัตรประจำตัวสัตว์

แสดงข้อมูลบัตรประจำตัวสัตว์ของคลินิก เพิ่มความรวดเร็วในการรักษา และ ลดความผิดพลาด

บันทึกการรักษา

ข้อมูลเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

บันทึกข้อมูลเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้หลายตัวในเวลาเดี่ยวกัน และสามารถบันทึกจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้

บันทึกการรักษา

บันทึกการรักษาสำหรับสัตว์ป่วยแต่ละตัวได้ พร้อมการบันทึก ข้อมูลอาการเบื้องต้น สัญญาณชีพ และ ลักษณะภายนอก

สั่งรายการจากประวัติ

ลดเวลาในการคีย์รายการรักษาเดิม หรือรายการยาเดิม ของสัตว์ป่วยได้ง่ายและสะดวก

พักรักษาและฝากเลี้ยง

การพักรักษา

บันทึกการพักษาและการตรวจรักษาในแต่ละวันได้ พร้อมการสั่งรายการแต่ละวันได้

การฝากเลี้ยง

บันทีกการจองและการฝากเลี้ยงภายในโรงพยาบาลเพื่อการทำงานในรูปแบบโรงแรม

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

รายงานเกี่ยวกับสินค้าและยา

แสดงรายการสินค้าและยาคงเหลือ การเคลือนไหว และ การสั่งซื้อ และ รับสินค้าจากผู้จำหน่ายได้ครบถ้วน

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

การเชื่อมต่อเครื่องมือ Lab

ต่อเชื่อมเครื่องมือแล็บชั้นนำ​

สามารถต่อเชื่อมระบบแล็บเพื่อการส่งแล็บจากแพทย์ได้อย่างอุปกรณ์แล็บ จาก Idexx และ Fuse ได้อย่างง่ายดาย

บันทีกเก็บข้อมูล​

สามารถเก็บข้อมูลผลแล็บในรูปแบบข้อมูลรายการเพื่อเป็นประวัติการรักษา หรือในรูปแบบ Pdf เพื่อส่งให้แก้ลูกค้าได้

ทีมงานและผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

คำถามพบบ่อย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อยสำหรับโปรแกรม เวทเทล vettale

ใช้งานกับอุปกรณ์ไดได้บ้าง

สามารถใช้งาน ในเครื่อง pc เครื่อง mac และ อุปกรณ์​ tablet หรือ ipad พร้อมทั้งโทรศัพท์ smartphone

สามารถพิมพ์ใบเสร็จและฉลากยา ได้แบบใด

โปรแกรม เวทเทล - vettale สามารถพิมพ์ฉลากยาผ่านเครื่องพิมพ์ฉลากยา หรือ สติกเกอร์ ได้ โดยสามารถปรับให้พิมพ์กับขนาดกระดาษ 8x4.5 ซม หรือ 8x10 ซม ได้ สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้หลายขนาด ไม่ว่าจะเป็นขนาด A4 A5 หรือ slip ใบเสร็จ

รายงานสามารถพิมพ์ หรือ export ได้อย่างไร

รายงานในระบบโปรแกรม เวทเทล - vettale สามารถพิมพ์ในรูปแบบ ไฟล์ pdf หรือ export ในรูปแบบ ไฟล์ excel เพื่อการนำไป ใช้งานต่อได้

มีคู่มือการใข้งานหรือไม่

ภายในโปรแกรม มีคู่มือการใช้งาน ให้ โดยสามารถดูการทำงานและการตั้งค่าได้

ก่อนเพิ่มใช้งานควรเตรียมตัวอย่าง

ในการใช้งานระบบโปรแกรม เวทเทล - vettale ควรมีเวลาให้การตั้งค่าสำหรับระบบ ไม่ว่าจะเป็น รายการสินค้า ยา และ บริการ ก่อนเริ่มดำเนินจริง 3-4 สัปดาห์

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ