บันทึกการรักษาสัตว์ป่วย

สามารถบันทึกการรักษา สำหรับสัตว์ป่วย และข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น ประวัติการรักษา การจ่ายยา รายการแล็บ และ เอ็กเรย์ พร้อมบันทึกรายการค่าใช้จ่ายได้

บันทึกรายการรักษา

บันทึกการรักษา อาการเบื้องต้น การ แพ้ยาและโรคประจำตัว พร้อมบันทึกรายการค่ารักษา

ประวัติการรักษา

ติดตามผลการรักษาจากการตรวจสอบประวัติการรักษาของสัตว์ป่วยได้ครอบคลุม

การติดต่อกับลูกค้า

Vettale ช่วยการติดต่อกลับลูกค้า ทั้งในส่วนของการแจ้งเตือนการนัดหมาย และการแจ้งการรับเข้าระบบบริการ ผ่านทางระบบ SMS และ Line

แจ้งเตือนการนัดหมาย

การแจ้งการนัดหมายกับลูกค้า เพื่อให้สัตว์ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แจ้งเข้ารับบริการ

ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาคอยในโรงพยาบาล สามารถส่งแจ้งเตือนผ่าน sms หรือ Line ได้ทันที

จัดการงานสต๊อกให้ครบ

Vettale มาพร้อมระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและรายการยา อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของระบบแจ้งเตือน การจัดการ และรายงาน

การแจ้งเตือน

สามารถแจ้งแสดงข้อมูลรายงานยาและสินค้าที่ใกล้หมด และใกล้หมดอายุ พร้อมรายงานรายละเอียด

การจัดการและรายงาน

มีระบบตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับสินค้า และรับคืน การส่งคืนให้ผุ้จำหน่วย และการตรวจนับสต๊อก พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้อง

การบันทึกการรักษา ดูแลนัดหมาย การจัดการเรื่องการเงิน และสต๊อกสินค้า จากที่ใดก็ได้

ข้อมูลสถิติและรายงาน

เตรียมข้อมูลสถิติ และ รายงานสำหรับโรงพยาบาล เพื่อดูสถานะและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลเพิ่มกราฟ และ สถิติในส่วนของรายได้ รายรับ ยอดค้างชำระ การนัดหมาย ข้อมูลสัตว์ป่วย สินค้าใกล้หมด และ ใกล้หมดอายุ

รายงาน

รายงานสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย รายได้ประจำวัน รายได้ต่อวัน ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนเบื้องต้น รายการสินค้าและยา เป็นต้น

ต่อเชื่อมระบบแล็บ

สามารถต่อเชือมกับเครื่องอุปกรณ์แล็บได้อย่างสมบูรณ์เพื่อการตรวจรักษาที่เม้นยำ พร้อมการดูประวัติย้อนหลัง

connect

ต่อเชื่อมเครื่องมือแล็บชั้นนำ

สามารถต่อเชื่อมระบบแล็บเพื่อการส่งแล็บจากแพทย์ได้อย่างอุปกรณ์แล็บ จาก Idexx และ Fuse ได้อย่างง่ายดาย

บันทีกเก็บข้อมูล

สามารถเก็บข้อมูลผลแล็บในรูปแบบข้อมูลรายการเพื่อเป็นประวัติการรักษา หรือในรูปแบบ Pdf เพื่อส่งให้แก้ลูกค้าได้

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ