5 คุณสมบัติระบบโรงพยาบาลสัตว์

5 คุณสมบัติระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ที่ควรมีในปัจจุบัน

ระบบนัดหมายออนไลน์: การมีระบบนัดหมายออนไลน์ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถทำการนัดหมายกับโรงพยาบาลสัตว์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องมีการติดต่อทางโทรศัพท์หรือมาที่โรงพยาบาลสัตว์โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียเวลาในการรอคิวอีกด้วย เพื่อให้การรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์มากขึ้น บันทึกประวัติและข้อมูลของสัตว์เลี้ยง: ระบบนี้ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถบันทึกประวัติและข้อมูลสำคัญของสัตว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาที่ผ่านมา การวัคซีน และข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยหรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยง...

ออกแบบเอกสารได้ด้วยตนเอง

การออกแบบเอกสารได้ด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้งานในทุกกิจการนั้น เป็นเครื่องมือในการแสดงความเป็นเอกลักษณ์และการสร้างความรับรู้สำหรับลูกค้า และ พนักงานภายในได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้าง Brand ผ่านการออกแบบเอกสารดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง ในระบบ Vettale...

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจการต้องรู้

ข่าวสารในปัจจุบัน มีเรื่องการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ ออกมาเป็นระยะ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย และหลายธุรกิจ ตั้งแต่ การท้องเที่ยว โรงพยาบาล...

ประโยชน์ในการนำระบบ แพทย์ทางไกล (Telehealth) มาดูแลลูกค้า

ด้วยสถานะการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ 2562 หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว และ ทำให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ New Normal เกิดขึ้น...

3 ข้อดีในการใช้ระบบ Cloud Computing

3 ข้อดีในการใช้งานระบบ Cloud Computing เชื่อว่า ทุกคน ได้มีการใช้งาน ระบบ Cloud Computing...

การสะสมแต้มและการดูแลลูกค้าเดิม

ระบบ Royalty Program เพื่อการรักษาฐานลูกค้า ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่า การดูแลและการให้บริการกับลูกค้าเดิม บางอุตสหกรรมนั้นสูงถึง 1 เท่า ดังนั้นการดูแลลูกค้าเดิมไว้จริงมีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่กิจการ...

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ