ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์

ซอฟต์แวร์การช่วยการบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กและกลาง

ดูแลงานโรงพยาบาล ได้ครบถ้วน

Vettale ระบบบริหารสำหรับ คลินิก และ โรงพยาบาลสัตว์ ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่กิจการต้องการ

บันทึกการรักษาสัตว์ป่วย

สามารถบันทึกการรักษา สำหรับสัตว์ป่วย และข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น ประวัติการรักษา การจ่ายยา รายการแล็บ และ เอ็กเรย์ พร้อมบันทึกรายการค่าใช้จ่ายได้

บันทึกรายการรักษา

บันทึกการรักษา อาการเบื้องต้น การ แพ้ยาและโรคประจำตัว พร้อมบันทึกรายการค่ารักษา

ประวัติการรักษา

ติดตามผลการรักษาจากการตรวจสอบประวัติการรักษาของสัตว์ป่วยได้ครอบคลุม

การติดต่อกับลูกค้า

Vettale ช่วยการติดต่อกลับลูกค้า ทั้งในส่วนของการแจ้งเตือนการนัดหมาย และการแจ้งการรับเข้าระบบบริการ ผ่านทางระบบ SMS และ Line

แจ้งเตือนการนัดหมาย

การแจ้งการนัดหมายกับลูกค้า เพื่อให้สัตว์ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แจ้งเข้ารับบริการ

ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาคอยในโรงพยาบาล สามารถส่งแจ้งเตือนผ่าน sms หรือ Line ได้ทันที

จัดการงานสต๊อกให้ครบ

Vettale มาพร้อมระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและรายการยา อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของระบบแจ้งเตือน การจัดการ และรายงาน

การแจ้งเตือน

สามารถแจ้งแสดงข้อมูลรายงานยาและสินค้าที่ใกล้หมด และใกล้หมดอายุ พร้อมรายงานรายละเอียด

การจัดการและรายงาน

มีระบบตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับสินค้า และรับคืน การส่งคืนให้ผุ้จำหน่วย และการตรวจนับสต๊อก พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสถิติและรายงาน

เตรียมข้อมูลสถิติ และ รายงานสำหรับโรงพยาบาล เพื่อดูสถานะและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลเพิ่มกราฟ และ สถิติในส่วนของรายได้ รายรับ ยอดค้างชำระ การนัดหมาย ข้อมูลสัตว์ป่วย สินค้าใกล้หมด และ ใกล้หมดอายุ

รายงาน

รายงานสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย รายได้ประจำวัน รายได้ต่อวัน ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนเบื้องต้น รายการสินค้าและยา เป็นต้น

ต่อเชื่อมระบบแล็บ

สามารถต่อเชือมกับเครื่องอุปกรณ์แล็บได้อย่างสมบูรณ์เพื่อการตรวจรักษาที่เม้นยำ พร้อมการดูประวัติย้อนหลัง

connect

ต่อเชื่อมเครื่องมือแล็บชั้นนำ

สามารถต่อเชื่อมระบบแล็บเพื่อการส่งแล็บจากแพทย์ได้อย่างอุปกรณ์แล็บ จาก Idexx และ Fuse ได้อย่างง่ายดาย

บันทีกเก็บข้อมูล

สามารถเก็บข้อมูลผลแล็บในรูปแบบข้อมูลรายการเพื่อเป็นประวัติการรักษา หรือในรูปแบบ Pdf เพื่อส่งให้แก้ลูกค้าได้

การบันทึกการรักษา ดูแลนัดหมาย การจัดการเรื่องการเงิน และสต๊อกสินค้า จากที่ใดก็ได้

ระบบโปรแกรม ทำงานบนระบบ คลาวด์ เพื่อให้การทำงานจากที่ใดก็ได้

รองรับการบันทึกข้อมูลลูกค้า และ สัตว์ป่วยได้ไม่จำกัดจำนวน 

สามารถใช้งานบน คอมพิวเตอร์ tablet และ โทรศัพท์ได้ ด้วยการออกแบบแนว Responsive

สามารถบันทึกการแพ้ยาและโรคประจำตัวของสัตว์ป่วย เพื่อการส้่งยาได้อย่างถูกต้อง

ระบบรอรับการบริการเพื่อช่วยการจัดการคิวให้ง่ายขึ้น

ช่วยจัดการเรื่องการโอนย้ายสินค้าและยาภายในโรงพยาบาล และระหว่างสาขาได้ทันที

แพทย์สามารถบันทึกการรักษา ในรูปแบบ Problem Solving Platern

สามารถบันทึกการพักรักษาของสัตว์ป่วยแต่วันในรูปแบบ Time slot 

สามารถเลือกการรับชำระเงินในหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และ โอนเงิน

สามารถบันทึกผลเอ็กเรย์ของส้ตว์ป่วย พร้อมภาพเอ็กเรย์ เพื่อการติดตามผล

แสดงภาพเอ็กเรย์ หรือ อัลตราซาวด์ เพื่อการเก็บในประวัติสัตว์ป่วยได้

สามารถบันทึกภาพการรักษา จากอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ tablet ได้ทันที

สามารถบันทึผลแล็บ พร้อมค่าผลของสัตว์ป่วย เพื่อช่วยการติตตามรักษาได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารสำหรับสัตว์ป่วยที่สำคัญ หรือ เอกสารผลแล็บสามารถเก็บได้สะดวก

ช่วยการรักษาบันทึกการรักษาด้วยการ วาดภาพ และกำหนดการรักษาได้

สามารถดูข้อมูลสถานะและผลการดำเนินงานในแบบ snapshot

มีระบบการขายสินค้าในรูปแบบปลีก  สำหรับสินค้า Petshop ทั้งแบบ barcode และ ชื่อรายการ

ระบบจัดการคิวอาบน้ำตัดขน พร้อมการจองและตรวจสอบนัดหมาย

รองรับระบบการสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจนับ และการตรวจสอบการเคลือนไหวของสินค้า

บันทึกการนัดหมายล่วงหน้าของสัตว์ป่วย พร้อมตรวจสอบการนัดหมายตามตารางแพทย์

สามารถจัดส่งข้อมูลแจ้งเตือนการนัดหมายผ่านระบบ sms และ Line Notify ได้

กำหนดรูปแบบการสะสมแต้มและการแการแลกแต้มเป็นส่วนลดได้

กำหนดรูปแบบสมาชิกแต่ละประเภทและกำหนดส่วนลดในกลุ่มหรือรายการเฉพาะได้

สามารถกำหนดรูปแบบส่วนลดต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

บันทีกแจ้งเตือนสำหรับสัตว์ป่วยและเจ้าของ เพื่อการช่วยจำในการดูแลสัตว์ป่วยและเจ้าของ

บันทึกการรับบริจาคเลือด และ การให้เลือดเพื่อการรักษาสำหรับส้ตว์ป่วย

บันทึกและติดตามประวัติการรับวัคซีนของส้ตว์เลี้ยงได้สะดวดและรวดเร็ว

กำหนดตารางการทำงานของแพทย์ เพื่อช่วยการลงนัดหมาย และการรักษาสะดวกยิ่งขึ้น

กำหนดการเปิดและปิดของโรงพยาบาลในส่วนของ แต่ละสาขา เพื่อการนัดหมายได้

กำหนดกการตั้งค่า ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ สำหรับ โรงพยาบาลแต่ละสาขาได้ 

สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแล

สามารถกำหนดสิทธิเข้าใช้งานตามกลุ่มประเภทที่โรงพยาบาลกำหนดได้เอง

สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อป้องการเข้าใช้งานในเวลาที่ไม่เหมาะสม

อุปกรณ์ทางการแพทย์

คำถามพบบ่อย

ระบบสามารถมีพนักงานได้ไม่จำกันจำนวน แต่ผู้ใช้งาน (user) จะเป็นผู้มีสิทธิเข้า login ในระบบเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ 10 ท่าน แต่ผู้ที่จำเป็นเข้าใช้งาน 2 ท่าน ก็สามารถสั่งซื้อ 2  ผู้ใช้งาน (user) 

การชำระเงินเป็นการชำระเงิน รายปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ใช้งานเป็นต้นไป 

เมื่อมีความสั่งซ์้อผู้ใช้งานเพิ่ม ระบบจะคำนวณตามเดือนที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อ จนถึงเดือนสิ้นสุดการใช้งาน เช่น ระบบกำหนดวันสิ้นสุด เดือน ธันวาคม หากมีการสั่งซื้อผู้ใช้งานใหม่ ในเดือน มิถุนายน ระบบจะคิด ค่าใช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ระบบจะคำนวณ ตามผลต่างที่ได้มีระหว่างรุ่น (pack) ปัจจุบันและรุ่นใหม่ และคำนวณตามเดือนจนถึงเดือนที่สิ้นสุด

ทางโรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องมีการจัดการระบบ เพื่อให้มีจำนวนตามที่รุ่น (pack) ใหม่ที่ลดลงกำหนดไว้ เช่น จำนวนสาขา หาก รุ่นใหม่ กำหนดไว้ 1 สาขา และปัจจุบันมี 3 สาขา อาจจำเป็นต้องมีการยกเลิกสาขาที่เกินมาออกก่อน เป็นต้น