WELCOME TO VETTALE

Give yourself the best chance of success with VETTALE.

ราคาเริ่มต้น

฿799

/ผู้ใช้งานต่อเดือน

ครบฟังก์ชั่นการทำงาน

ต่อเชื่อมระบบ LIne OA

แจ้งนัดหมาย

ส่งนัดหมายเพื่อลูกค้าสำหรับการนัดหมายที่จะมาถึงได้

ดูประวัติวัคซีน

แสดงประวัติการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าได้

แสดงบัตรประจำตัวสัตว์

แสดงข้อมูลบัตรประจำตัวสัตว์ของคลินิก เพิ่มความรวดเร็วในการรักษา และ ลดความผิดพลาด

ระบบโปรแกรม ทำงานบนระบบ คลาวด์ เพื่อให้การทำงานจากที่ใดก็ได้

รองรับการบันทึกข้อมูลลูกค้า และ สัตว์ป่วยได้ไม่จำกัด พร้อมดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน

สามารถใช้งานบน คอมพิวเตอร์ tablet และ โทรศัพท์ได้ ด้วยการออกแบบแนว Responsive

สามารถบันทึกการแพ้ยาและโรคประจำตัวของสัตว์ป่วย เพื่อการส้่งยาได้อย่างถูกต้อง

ระบบรอรับการบริการเพื่อช่วยการจัดการคิวให้ง่ายขึ้น

ช่วยจัดการเรื่องการโอนย้ายสินค้าและยาภายในโรงพยาบาล และระหว่างสาขาได้ทันที

แพทย์สามารถบันทึกการรักษา ในรูปแบบ Problem Solving Platern

สามารถบันทึกการพักรักษาของสัตว์ป่วยแต่วันในรูปแบบ Time slot 

สามารถเลือกการรับชำระเงินในหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และ โอนเงิน

สามารถบันทึกผลเอ็กเรย์ของส้ตว์ป่วย พร้อมภาพเอ็กเรย์ เพื่อการติดตามผล

แสดงภาพเอ็กเรย์ หรือ อัลตราซาวด์ เพื่อการเก็บในประวัติสัตว์ป่วยได้

สามารถบันทึกภาพการรักษา จากอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ tablet ได้ทันที

สามารถบันทึผลแล็บ พร้อมค่าผลของสัตว์ป่วย เพื่อช่วยการติตตามรักษาได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารสำหรับสัตว์ป่วยที่สำคัญ หรือ เอกสารผลแล็บสามารถเก็บได้สะดวก

ช่วยการรักษาบันทึกการรักษาด้วยการ วาดภาพ และกำหนดการรักษาได้

สามารถดูข้อมูลสถานะและผลการดำเนินงานในแบบ snapshot

มีระบบการขายสินค้าในรูปแบบปลีก  สำหรับสินค้า Petshop ทั้งแบบ barcode และ ชื่อรายการ

ระบบจัดการคิวอาบน้ำตัดขน พร้อมการจองและตรวจสอบนัดหมาย

รองรับระบบการสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจนับ และการตรวจสอบการเคลือนไหวของสินค้า (Stock Card)

บันทึกการนัดหมายล่วงหน้าของสัตว์ป่วย พร้อมตรวจสอบการนัดหมายตามตารางแพทย์

สามารถจัดส่งข้อมูลแจ้งเตือนการนัดหมายผ่านระบบ sms และ Line Notify ได้

กำหนดรูปแบบการสะสมแต้มและการแการแลกแต้มเป็นส่วนลดได้

กำหนดรูปแบบสมาชิกแต่ละประเภทและกำหนดส่วนลดในกลุ่มหรือรายการเฉพาะได้

สามารถกำหนดรูปแบบส่วนลดต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

บันทีกแจ้งเตือนสำหรับสัตว์ป่วยและเจ้าของ เพื่อการช่วยจำในการดูแลสัตว์ป่วยและเจ้าของ

บันทึกการรับบริจาคเลือด และ การให้เลือดเพื่อการรักษาสำหรับส้ตว์ป่วย

บันทึกและติดตามประวัติการรับวัคซีนของส้ตว์เลี้ยงได้สะดวดและรวดเร็ว

กำหนดตารางการทำงานของแพทย์ เพื่อช่วยการลงนัดหมาย และการรักษาสะดวกยิ่งขึ้น

กำหนดการเปิดและปิดของโรงพยาบาลในส่วนของ แต่ละสาขา เพื่อการนัดหมายได้

กำหนดกการตั้งค่า ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ สำหรับ โรงพยาบาลแต่ละสาขาได้ 

สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแล

สามารถกำหนดสิทธิเข้าใช้งานตามกลุ่มประเภทที่โรงพยาบาลกำหนดได้เอง

สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อป้องการเข้าใช้งานในเวลาที่ไม่เหมาะสม

อุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสมบัติและราคา

รายละเอียดรุ่นและราคาสำหรับการใช้งานระบบ เวทเทล (Vettale)

Dophin

ระบบเริ่มต้น

฿799 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 1 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ
ยอดนิยม
Zebra

ขยายงาน

฿899 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 5 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ
Lion

ครบวงจร

฿1,299 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 10 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ
Dophin

เริ่มต้น

฿7,999 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 1 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ
ยอดนิยม
Zebra

ขยายงาน

฿8,999 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 5 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ
Lion

ครบวงจร

฿12,999 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนสัตว์เลียงไม่จำกัด
 • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
 • จำนวนพนักงานไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • พื้นที่เก็บรูปและเอกสาร 10 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • บันทึกตรวจรักษา
 • การชำระเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายภายใน
 • จัดการสต๊อกสินค้าและยา
 • รายงานและสถิติ
 • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
 • การขายเงินสด
 • คิวอาบน้ำตัดขน
 • บันทึกการพักรักษา
 • ต่อเชื่อมอุปกรณ์แล็บ
 • ระบบฝากเลี้ยง
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบสะสมแต้ม
ติดต่อสั่งซื้อ

Friend Recommend Program

สั่งซื้อโปรแกรมจากการแนะนำของเพื่อนได้ เวลาเพิ่มสูงสุด 30 วัน ฟรี ทั้งโรงพยาบาลผู้แนะนำและสั่งซื้อ

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ