• ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์
 • ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์
 • ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์
 • ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์
 • ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์
 • ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์

ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์

ซอฟต์แวร์การช่วยการบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กและกลาง

ดูแลงานโรงพยาบาล ได้ครบถ้วน

Vettale ระบบจัดการภายในสำหรรับ โรงพยาบาล และ คลินิกครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่กิจการต้องการ

บันทึกการรักษาสัตว์ป่วย

สามารถบันทึกการรักษา สำหรับสัตว์ป่วย และข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น ประวัติการรักษา การจ่ายยา รายการแล็บ และ เอ็กเรย์ พร้อมบันทึกรายการค่าใช้จ่ายได้

บันทึกรายการรักษา

บันทึกการรักษา อาการเบื้องต้น การ แพ้ยาและโรคประจำตัว พร้อมบันทึกรายการค่ารักษา

ประวัติการรักษา

ติดตามผลการรักษาจากการตรวจสอบประวัติการรักษาของสัตว์ป่วยได้ครอบคลุม

ข้อมูลสถิติและรายงาน

เตรียมข้อมูลสถิติ และ รายงานสำหรับโรงพยาบาล เพื่อดูสถานะและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลเพิ่มกราฟ และ สถิติในส่วนของรายได้ รายรับ ยอดค้างชำระ การนัดหมาย ข้อมูลสัตว์ป่วย สินค้าใกล้หมด และ ใกล้หมดอายุ

รายงาน

รายงานสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย รายได้ประจำวัน รายได้ต่อวัน ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนเบื้องต้น รายการสินค้าและยา เป็นต้น

การบันทึกการรักษา ดูแลนัดหมาย การจัดการเรื่องการเงิน และสต๊อกสินค้า จากที่ใดก็ได้

ระบบโปรแกรม ทำงานบนระบบ คลาวด์ เพื่อให้การทำงานจากที่ใดก็ได้

รองรับการบันทึกข้อมูลลูกค้า และ สัตว์ป่วยได้ไม่จำกัดจำนวน 

สามารถใช้งานบน คอมพิวเตอร์ tablet และ โทรศัพท์ได้ ด้วยการออกแบบแนว Responsive

สามารถบันทึกการแพ้ยาและโรคประจำตัวของสัตว์ป่วย เพื่อการส้่งยาได้อย่างถูกต้อง

ระบบรอรับการบริการเพื่อช่วยการจัดการคิวให้ง่ายขึ้น

ช่วยจัดการเรื่องการโอนย้ายสินค้าและยาภายในโรงพยาบาล และระหว่างสาขาได้ทันที

แพทย์สามารถบันทึกการรักษา ในรูปแบบ Problem Solving Platern

สามารถบันทึกการพักรักษาของสัตว์ป่วยแต่วันในรูปแบบ Time slot 

สามารถเลือกการรับชำระเงินในหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และ โอนเงิน

สามารถบันทึผลแล็บ พร้อมค่าผลของสัตว์ป่วย เพื่อช่วยการติตตามรักษาได้ดียิ่งขึ้น

สามารถบันทึกผลเอ็กเรย์ของส้ตว์ป่วย พร้อมภาพเอ็กเรย์ เพื่อการติดตามผล

สามารถบันทึกภาพการรักษา จากอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ tablet ได้ทันที

สามารถดูข้อมูลสถานะและผลการดำเนินงานในแบบ snapshot

มีระบบการขายสินค้าในรูปแบบสด สำหรับสินค้า Petshop ได้ในระบบ

ระบบจัดการคิวอาบน้ำตัดขน พร้อมการจองและตรวจสอบนัดหมาย

รองรับระบบการสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจนับ และการตรวจสอบการเคลือนไหวของสินค้า

บันทึกการนัดหมายล่วงหน้าของสัตว์ป่วย พร้อมตรวจสอบการนัดหมายตามตารางแพทย์

สามารถจัดส่งข้อมูลแจ้งเตือนการนัดหมายผ่านระบบ sms ล่วงหน้าได้ 

กำหนดตารางการทำงานของแพทย์ เพื่อช่วยการลงนัดหมาย และการรักษาสะดวกยิ่งขึ้น

กำหนดการเปิดและปิดของโรงพยาบาลในส่วนของ แต่ละสาขา เพื่อการนัดหมายได้

กำหนดกการตั้งค่า ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ สำหรับ โรงพยาบาลแต่ละสาขาได้ 

แพทย์และผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนระบบปฎิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ MacOs หรือ iOS หรือ iPadOS

สามารถกำหนดสิทธิเข้าใช้งานตามกลุ่มประเภทที่โรงพยาบาลกำหนดได้เอง

สามารถใช้งานระบบได้ด้วยตนเอง และสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบความช่วยเหลือ

ตารางราคาค่าบริการ

รายละเอียดรุ่นและราคาสำหรับการใช้งานระบบ Vettale โดยค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนผู้ใช้งาน ตามเดือน โดยชำระเป็นรายปี

Basic Pack
สำหรับคลินิกเพื่อการบันทึกและนัดหมาย
฿ 499 / 1 User ต่อเดือน
  • จำนวนเครื่องไม่จำกัด
  • จำนวนสัตว์เลี้ยงไม่จำกัด
  • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
  • ผู้ใช้งาน 1 User เท่านั้น
  • บันทึกการนัดหมายล่วงหน้า
  • ส่งข้อความแจ้งนัดหมายผ่าน sms
  • ฟรี SMS 500 Credits
  • ฟรี พื้นที่ในเก็บเอกสาร 512 MB
  • ชำระเป็นรายปี
ติดต่อสอบถาม
ยอดนิยม
Standard Pack
สำหรับคลินิกและโรงพยาบาลขนาดเล็ก
฿ 799 / 1 User ต่อเดือน
  • จำนวนเครื่องไม่จำกัด
  • จำนวนสัตว์เลี้ยงไม่จำกัด
  • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
  • สั่งซื้อ User เพิ่มเติมได้
  • บันทึกการนัดหมายล่วงหน้า
  • ส่งข้อความแจ้งนัดหมายผ่าน sms
  • บันทึกตรวจรักษา
  • การชำระเงิน
  • ระบบขายหน้าร้าน
  • บันทึกภาพในประวัติได้
  • คิวอาบน้ำตัดขน
  • บันทึกผลแล็บและเอ็กซเรย์
  • ระบบบริหารคลังสินค้า
  • บันทึกค่าใช้จ่ายกิจการ
  • ออกแบบ แบบฟอร์มเอกสารได้เอง
  • รายงานผลการดำเนินการ ราชการ และ สถิติ
  • ฟรี SMS 500 Credits
  • ฟรี พื้นที่ในเก็บเอกสาร 1 GB
  • ชำระเป็นรายปี
  • ราคาปกติ 1 User 1200 บาทต่อเดือน
ติดต่อสอบถาม
Professional Pack
สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง
฿ 1099 / 1 User ต่อเดือน
  • จำนวนเครื่องไม่จำกัด
  • จำนวนสัตว์เลี้ยงไม่จำกัด
  • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
  • สั่งซื้อ User เพิ่มเติมได้
  • บันทึกการนัดหมายล่วงหน้า
  • ส่งข้อความแจ้งนัดหมายผ่าน sms
  • บันทึกตรวจรักษา
  • การชำระเงิน
  • ระบบขายหน้าร้าน
  • บันทึกภาพในประวัติได้
  • คิวอาบน้ำตัดขน
  • บันทึกผลแล็บและเอ็กเรย์
  • ระบบการโรงแรมและการฝากเลี้ยง
  • ระบบบริหารคลังสินค้า
  • บันทึกค่าใช้จ่ายกิจการ
  • ออกแบบ แบบฟอร์มเอกสารได้เอง
  • รายงานผลการดำเนินการ ราชการ และ สถิติ
  • ฟรี SMS 500 Credits
  • ฟรี พื้นที่ในเก็บเอกสาร 5 GB
  • ชำระเป็นรายปี
  • ราคาปกติ 1 User 1800 บาทต่อเดือน
  •  
ติดต่อสอบถาม

© 2020. All rights reserved.
Proudly made in Bangkok

ช่วยเหลือ

ติดตาม

เข้าใช้งานระบบ