รุ่นของระบบ


จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนสัตว์ป่วย

จำนวนลูกค้า

จำนวนพนักงาน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและสัตว์ป่วย

การสำรองข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บรูปภาพและเอกสาร

ข้อมูลสถิติ

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

การบันทึกรหัสโรคสำหรับสัตว์ป่วย

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

การรับและคืนเงินมัดจำของสัตว์ป่วย

การจัดการยอดค้างชำระสำหรับสัตว์ป่วย

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบและพิมพ์ ใบนัด 

ออกแบบและพิมพ์ฉลากยา

ออกแบบและพิมพ์ ใบรับมัดจำ 

ออกแบบและพิมพ์ ใบเสร็จ

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

แสดงรายการสถิติและสสป.

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

แจ้งนัดหมายผ่าน sms

แจ้งนัดหมายผ่าน Line Notify

ระบบการรับเงินสด (POS)

คิวอาบน้ำตัดขน

ระบบการพักรักษา

รับชำระเงินตามวันที่พักรักษาได้

ระบบจัดการการรับบริจาดและการให้เลือด

ระบบห้องแล็บ และ ห้องเอ็กเรย์

ต่อเชื่อมกับระบบ Idexx 

ต่อเชื่อมกับระบบ Fuse 

บันทึกภาพจากไฟล์ Dicom 

ระบบบริการโรงแรมและฝากเลี้ยง

บันทึกรายการแพคเก็จ

ระบบสมาชิก

ระบบสะสมแต้ม

ต่อเชื่อมระบบ Line OA

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms 

ค่าบริการแบบรายเดือน

- ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ค่าบริการแบบรายปี

- ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มการบริหารเริ่มต้น

Dolphin

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

1 GBYour text
Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


799 บาท

9 บาท

199 บาท


9,588 บาท

7,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขยายการทำงาน

Zebra

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

5 GB


Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


 899 บาท

 9 บาท

 199 บาท


10,788 บาท

8,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารครบวงจร

Lion

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

10 GB

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


1,299 บาท

9 บาท

199 บาท


15,588 บาท

12,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ