การถอนการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์

หากคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการระบบใด ๆ ของโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือบริการที่คุณได้ดาวน์โหลดในระหว่างขั้นตอนนี้คุณสามารถถอนการติดตั้งผ่านทาง Windows ‘”Add / Remove Programs” โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้

 

Windows 7และ Vista และ 10

จากเมนู Start เลือกที่ Control Panel
ภายใต้โปรแกรมคลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม
เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการลบและคลิกขวาแล้วเลือกถอนการติดตั้ง / เปลี่ยนแปลง
ตามการเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งซอฟแวร์
Windows XP

จากเมนู Start เลือกที่ Control Panel
คลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกไอคอน
เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการลบและคลิกที่ “ลบ” หรือปุ่ม “Change / Remove”
ตามการเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งซอฟแวร์
Windows 95, 98, Me, NT, 2000

จากเมนู Start เลือกการตั้งค่าแล้วแผงควบคุม
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน “Add / Remove Programs”
เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการลบและคลิกที่ “ลบ” หรือปุ่ม “Change / Remove”
ตามการเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้งซอฟแวร์