5 คุณสมบัติระบบโรงพยาบาลสัตว์

5 คุณสมบัติระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ที่ควรมีในปัจจุบัน

ระบบนัดหมายออนไลน์: การมีระบบนัดหมายออนไลน์ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถทำการนัดหมายกับโรงพยาบาลสัตว์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องมีการติดต่อทางโทรศัพท์หรือมาที่โรงพยาบาลสัตว์โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียเวลาในการรอคิวอีกด้วย เพื่อให้การรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์มากขึ้น บันทึกประวัติและข้อมูลของสัตว์เลี้ยง: ระบบนี้ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถบันทึกประวัติและข้อมูลสำคัญของสัตว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาที่ผ่านมา การวัคซีน และข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยหรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ระบบชำระเงินออนไลน์: การทำรายการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมการเงินของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่สถานีบริการ และช่วยป้องกันความเสี่ยงในการพกเงินสด นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย การแจ้งเตือนและระบบการเตือน: ระบบนี้สามารถทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ เช่น การนัดหมายที่กำหนด, การรับประทานยา, หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความสบายใจและมั่นใจในการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การให้คำแนะนำและบริการออนไลน์: ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ระบบโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากช่วยให้การรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายขึ้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจการต้องรู้

ข่าวสารในปัจจุบัน มีเรื่องการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ ออกมาเป็นระยะ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย และหลายธุรกิจ ตั้งแต่ การท้องเที่ยว โรงพยาบาล ขายปลีก โรงพยาบาล หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐ ดังนั้นการดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (2018) สหภาพยุโรป ได้มีข้อกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการคลุมครองข้อมูลส่วนบุคคลในชื่อว่า General Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ คนยุโรป ต้องดำเนินการกฎหมายดังกล่าว ในวัน 27 พฤษภาคม 2562 (2019) ประเทศไทยของเราก็มีการประกาศ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ประโยชน์ในการนำระบบ แพทย์ทางไกล (Telehealth) มาดูแลลูกค้า

ด้วยสถานะการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ 2562 หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว และ ทำให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ New Normal เกิดขึ้น สำหรับธุรกิจทางด้าน แฮลแคร์ (Healthcare) ก็มีการปรับตัวช่วยเช่นกัน และเพื่อการดูแลลูกค้าและคนไข้ให้ดีที่สุด โดยการเว้นระยะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการดูแลคนไข้ คือ การแพทย์ทางไกล (Telehealth หรือ Telemedicine) สามารถมองได้ 3 มุมมองดังนี้ การนำการแพทย์ทางไกลมาใช้จะช่วยและสร้างประโยชน์ในการแพทย์และการรักษา ได้ดังนี้ คนไข้และลูกค้า เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาสำหรับสัตว์ป่วย โดยจะช่วยในการรับการรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงที ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางและการลดเวลาในส่วนของการทำงานและกิจกรรมที่สำคัญแทนการมารอเพื่อการตรวจรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง เนื่องจากการรับบริการหรือการรักษาหากวินิจฉัยหรือพบอาการไม่รุนแรงก็สามารถหายได้ในเวลาอันสั้น เพิ่มการรักษาและการดูแลลูกค้าและสัตว์เลี้ยง สำหรับคนในพื้นที่ที่ห่างไกล และการเข้าถึงการรักษาไม่สะดวก แพทย์ คลินิก และ โรงพยาบาล