ในการคิดค่าบริการของระบบ Vettale จะเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Basic: เป็นการคิดค่าบริการรายปี โดยเรียกเก็บนัดจากวันที่ตกลงใช้งานระบบ

Pro: เป็นการคิดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้งาน โดยในการตกลงใช้งาน ต้องมีการชำระในส่วนของระบบ 6 เดือนก่อน

Prime: เป็นการคิดตามรายเดือนตามที่ทางบริษัทได้นำเสนอราคาตามความต้องการ โดยต้องมีการชำระในส่วนของระบบขั้นต่ำ 6 เดือนก่อนเช่นกัน