ในส่วนของการเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีการชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการดังกล่าวได้แม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งาก่อน ยกเว้นกรณีที่ต้องการปรับระบบใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]