ในส่วนของเครื่องอ่านบัตรประชาชน มีความจำเป็นต้องซื้อจากบริษัท ส่วนอุปกรณ์อื่นสามารถซื้อได้เองโดยสามารถให้ทางบริษัทร่วมทดสอบได้