พนักงาน : เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าในระบบโปรแกรม Vettale ได้ไม่จำกัดโดย พนักงานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย หรือ พนักงานอาบน้ำตัดขน เพื่อการกรอกข้อมูลในการรักษา พร้อมทั้งสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายสำหรับการบันทึกการนัดหมายสำหรับพนักงานคนดังกล่าวได้

ผู้ใช้งาน: คือผู้ที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบการทำงานของโปรแกรม Vettale ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย พนักงานอาบน้ำตัดขน หรือ แพทย์ ได้ และสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายได้ พร้อมการกำหนดสิทธิการใช้งานในส่วนของต่างๆ ของระบบได้