ไม่สามารถส่งข้อความ SMS ให้ลูกค้าได้

การส่งความ SMS ไม่ได้ อาจจะเกิดได้ 3 สาเหตุ ค่ะ ผู้รับแจ้งเบอร์ปิด หรือ มีการกำหนดให้เบอร์โทรศัพท์ไม่รับข้อความ sms ซึ่งอาจต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในส่วนนี้ค่ะ ชื่อในการส่ง sms ของโรงพยาบาล (Sender Name) ยังไม่ได้แจ้งหรือยังไม่ผ่านในการอนุญาตให้สามารถส่งข้อความ sms ได้ โดยสามารถติดต่อทางเรา ให้ช่วยดำเนินการได้ค่ะ ติดต่อ support@vettale.com ได้ค่ะ จำนวน Credit ในการส่ง sms หมด ซึ่งสามารถสั่งซื้อผ่านเราได้ค่ะ ติดต่อ support@vettale.com ได้ค่ะ