การยกเลิกบริการ การใช้งานระบบ

ในส่วนของการเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีการชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการดังกล่าวได้แม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งาก่อน ยกเว้นกรณีที่ต้องการปรับระบบใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ support@vettale.com

การคิดค่าบริการของ Vattale

ในการคิดค่าบริการของระบบ Vettale จะเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Basic: เป็นการคิดค่าบริการรายปี โดยเรียกเก็บนัดจากวันที่ตกลงใช้งานระบบ Pro: เป็นการคิดค่าบริการรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้งาน โดยในการตกลงใช้งาน ต้องมีการชำระในส่วนของระบบ 6 เดือนก่อน Prime: เป็นการคิดตามรายเดือนตามที่ทางบริษัทได้นำเสนอราคาตามความต้องการ โดยต้องมีการชำระในส่วนของระบบขั้นต่ำ 6 เดือนก่อนเช่นกัน