ระบบ Royalty Program เพื่อการรักษาฐานลูกค้า

ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่า การดูแลและการให้บริการกับลูกค้าเดิม บางอุตสหกรรมนั้นสูงถึง 1 เท่า ดังนั้นการดูแลลูกค้าเดิมไว้จริงมีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่กิจการ

เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการรักษาและการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งคือ Loyalty Program

ระบบ Loyalty Program สามารถแบ่งออกเป็นแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

Stamp

การให้ แสตมป์ เป็นการกำหนดกิจกรรมที่จะได้รับ สแตมป์ ในจำนวนที่กำหนด และเมื่อมีการสะสมแสตมป์ได้ครบตามที่กำหนด ก็สามารถแลกของรางวัล ได้ ซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยในธุรกิจ งานเกี่ยวกับ ร้านกาแฟ เป็นต้น

Points

เป็นลักษณะขอการสะสมคะแนนจากจำนวนเงินที่ทางกิจการกำหนดไว้ และ สามารถนำคะแนนที่สะสมได้ เป็นมาเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งต่อไป

Membership

ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะให้ลูกค้าจ่ายเงินส่วนหนึ่งเพื่อการเป็นสมาชิก และหากได้เป็นสถานะสมาชิก ก็จะสามารถได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติม เช่น การให้ลดค่าใช้จ่าย หรือ ฟรี ค่าจัดส่ง เป็นต้น

Tier/Levels

เป็นลักษณะการกำหนดสถานะของลูกค้าโดยจะมีการปรับ สถานะของลูกค้าเมื่อถึงระดับที่กิจการกำหนด เช่น ลูกค้า VIP สามารถได้สิทธิการดูแล หรือ การจองนัดก่อนใคร

จากการศึกษาด้านในการทดลองกับคนหรือสัตว์เลี้ยงหากผู้ทดสอบได้รับของรางวัลจะก็จะทำให้ ฮอโมน ด้านความสุข (Oxytocin และ Dopamine) ได้รับการกระตุ้นและทำคนหรือสัตว์เลี้ยงมีการตอบสนอง และ ดีใจกับสิ่งที่ได้รับ

นอกจากการนี้การที่เรากลัวการพลาดโอกาส ( Fear Of Missing Out: FOMO Effect) ทำให้การตัดสินใจหรือมการใช้จ่ายมีพลังมากยิ่งขึ้น เช่น หากซื้อเพิ่ม 50 บาท ก็จะได้อีก 1 คะแนน ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะยินยอมในการจ่ายเดิมขึ้นด้งกล่าว

ดังนั้นการกำหนดการให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งย่อมทำให้ลูกค้ามีความสุข และ รู้สึกดีกับกิจการ และมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการใหม่อยู่ตลอดเวลา

การกำหนดเงือนไข การให้รางวัลนั้นอาจจมีแนวทางได้ ดังนี้

  • สามารถใช้งานได้โดยมีข้อจำกัดให้น้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ามีการตั้งเงือนไขในการได้รับรางวัลที่จำเพาะหรือยากเกินไป
  • ต้องกำหนดเงือนไขในการให้รางวัลได้ง่าย ทีสุดเท่าที่จะกำหนดได้ เพราะหากมีความยุ่งยาก ลูกค้าก็อาจจะไม่สนใจ แม้ว่าเงือนไข ก็จะดีก็ตาม
  • การกำหนดผลรางวัลต้องจูงใจ เพื่อให้ลูกค้าต้องการสะสมหรือเอาชนะเพื่อการได้รับรางวัลนั้นๆ หากเป็นสิ่งที่ไม่จูงใจแนวโน้มการใช้งานก็จะไม่ได้
  • มีลักษณะของเกมในการแข่งขัน ซึ่งลูกค้ามีความรู้สึกว่าต้องการได้รับรางวัลเพื่อเป็นสิ่งที่สามารถไปแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเขาได้รับรางวัลนี้มา

ในระบบโปรแกรม Vettale ของเราก็มีส่วนในการช่วยในเรื่องของการกำหนดการดำเนินงานเรื่องการให้รางวัลในรูปแบบ การสะสมแต้ม โดยกิจการสามารถกำหนด จำนวน ยอดเงินที่ลูกค้าจะได้รับ 1 แต้ม และยังสามารถกำหนด จำนวนแต้ม เพื่อมาใช้เป็นส่วนลดได้อีกด้วย ทำให้เกิดความจูงใจในการเข้ารับบริการของ กิจการมากยิ่งขึ้น