ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ในสายพันธุ์ต่างๆ เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นปกป้องทีมงานและการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง ให้ดีที่สุด หากมีเทคโนโลยีที่มาใช้ช่วยใหม่มีดีขึ้นย่อมมีประโยชน์
Vettale ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ออนไลน์ได้สร้างระบบเพื่อการช่วยการทำงานในรูปแบบ New Normal ดังนี้
✅ ระบบช่วยการลงทะเบียนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและลูกค้าด้วยตนเอง
✅ ระบบการค่อยการรักษาภายนอกโรงพยาบาลและมีระบบแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อถึงคิว
✅ การส่งข้อความเตือนผ่าน Line หรือ sms เมื่อโรงพยาบาลจำเป็นต้องปิดชั่วคราว
✅ สามารถรับปรึกษากับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์
✅ ให้บริการหรือขายสินค้า กับลูกค้าแม้ว่าโรงพยาบาลอาจต้องปิดชั่วคราว
✅ และอื่นๆ อีกมาก โดยดูเพิ่มเติมได้ที่ vettale.com
มาเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจใหม่กับ vettale.com เพื่อความก้าวไปสู่ New Normal ก่อนใคร