ระบบฐานข้อมูลและรูปภาพเก็บไว้ที่ใด

ระบบการทำงานของ Vettale พร้อมระบบฐานข้อมูล และเอกสารที่เก็บ ได้จัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการชั้นนำในประเทศไทย

ความแตกต่างระหว่าง พนักงาน และผู้ใช้งาน

พนักงาน : เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าในระบบโปรแกรม Vettale ได้ไม่จำกัดโดย พนักงานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย หรือ พนักงานอาบน้ำตัดขน เพื่อการกรอกข้อมูลในการรักษา พร้อมทั้งสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายสำหรับการบันทึกการนัดหมายสำหรับพนักงานคนดังกล่าวได้ ผู้ใช้งาน: คือผู้ที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบการทำงานของโปรแกรม Vettale ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป็น พนักงาน ผู้ช่วย พนักงานอาบน้ำตัดขน หรือ แพทย์ ได้ และสามารถกำหนดการแสดงในหน้านัดหมายได้ พร้อมการกำหนดสิทธิการใช้งานในส่วนของต่างๆ ของระบบได้

ระบบ Vettale คืออะไร

ระบบ Vettale เป็นระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์บนระบบ Cloud ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง และสามารถใช้งานบนระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Tablet หรือ ipad และ โทรศัพท์ได้เลย